Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - możesz otrzymać bezpłatną pomoc

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin, po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są nie tylko pomoc prawna i psychologiczna, ale także wsparcie o charakterze materialnym tj. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i rehabilitacji, kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, oraz kosztów związanych z czasowym zakwaterowaniem czy dostosowaniem lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem i inne. Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce : Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl2016-01-13     Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko analityka kryminalnego

2016-01-13     Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy na stanowisko inspektora

2016-01-12     Ogłoszenie w sprawie opublikowania listy kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora

2016-01-04     Ogłoszenie w sprawie wyników I etapu konkursu na staż urzędniczy

2015-12-01     Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy na stanowiska młodszego referenta

2015-12-01     Ogłoszenie o naborze na staż urzędniczy na stanowisko inspektora

2015-11-25     Nabór na staż na stanowisko analityka kryminalnego

2015-11-24     Nabór na stanowisko asystenta prokuratora

<<  21 - 40
[ 28 komunikatów ]

Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu