Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  
Rejestr zbiorów danych  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE   

 

 

 

 

 


         2016-12-08

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej Poznań - Grunwald w Poznaniu, w Szamotułach, w Nowym Tomyślu

W związku ze zwolnieniem stanowisk asesorskich w Prokuraturze Rejonowej Poznań - Grunwald w Poznaniu, w Szamotułach i w Nowym Tomyślu, osoby spełniające warunki do objęcia stanowiska asesorskiego określone w art. 75 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r., poz. 177) i zainteresowane podjęciem zatrudnienia w w/w jednostkach winny złożyć:

  • podanie skierowane do Prokuratora Generalnego o mianowanie asesorem ze wskazaniem jednostki wraz z uzasadnieniem,
  • życiorys zawierający informacje o terminie i miejscu odbywania aplikacji, obecnym zatrudnieniu, dane kontaktowe,
  • odpis dyplomu lub urzędowo poświadczoną kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
  • urzędowo poświadczoną kopię dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej (lub innej - w przypadku radcy prawnego lub adwokata zaświadczenie o wykonywaniu zawodu przez okres minimum 3 lat) .

Do zgłoszenia można dołączyć opinie służbowe i inne dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia.

W/wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do 14 grudnia 2016 roku do godziny 12.00 w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Poznaniu ul. Solna 10 - w celu weryfikacji.

Ponadto kandydaci winni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z naborem na stanowisko asesora.

p.o. PROKURATORA OKRĘGOWEGO
Mateusz Pakulski

drukuj

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu