Strona Główna  
O nas  
Prokuratura Okręgowa  
Prokuratury Rejonowe  
Komunikaty  
Rzecznik Prasowy  
Zamówienia Publiczne  
Bip  
Godziny Urzędowania  
Kontakt  
Zwrot kosztów podróży  


 
Sądy i Trybunały  
Prokuratury  
Adwokatura  
Organy Władzy Państwowej  
Elektroniczne Źródła Prawa  
Prawa i obowiązki obywatela  
Liga piłki nożnej  
Krajowa Rada Prokuratury  
UKE  

2253401


 

 

 

 

1 - 20
[ 15 komunikatów ]

2014-03-25Ogłoszenie w sprawie wyników III etapu konkursu na młodszego referenta

Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2014r. wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko młodszego referenta w prokuraturach rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu

więcej >>


2014-02-28Ogłoszenie w sprawie wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy

Ogłoszenie z dnia 27 lutego 2014r. wyników III etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko młodszego referenta w prokuraturach rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

więcej >>


2014-02-24Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Zawiadamiam, że z w o ł u j ę na dzień 27 lutego 2014r. o godz. 1000 Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (sala konferencyjna, nr 201, poziom 2).

więcej >>


2014-02-13Ogłoszenie o wynikach II etapu konkursu na staż urzędniczy

Ogłoszenie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wyników II etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko młodszego referenta w Prokuraturach Rejonowych w Chodzieży i w Gostyniu.

więcej >>


2014-02-04Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 6 lutego 2014r. o godz. 1000

Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

więcej >>


2014-01-29Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 7 lutego 2014r. o godz. 1000

Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

więcej >>


2014-01-21Wyniki I etapu konkursu na staż urzędniczy

Ogłoszenie z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie wyników I etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko młodszego referenta w Prokuraturach Rejonowych w Chodzieży i w Gostyniu

więcej >>


2013-12-19Ogłoszenie o licytacji samochodów

Ogłoszenie o licytacji samochodów.

więcej >>


2013-12-11Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej

Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 17 grudnia 2013r. o godz. 0900

Posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

więcej >>


2013-12-09Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2013r. sygn. I K 10/14/13

Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 9 grudnia 2013r. zarządził przeprowadzenie naboru w drodze konkursu kandydatów na staż urzędniczy w prokuraturach rejonowych okręgu poznańskiego na docelowe stanowisko urzędnicze - młodszego referenta.

Przewidywane jest przyjęcie 2 kandydatów w następujących jednostkach:

 • Prokuratura Rejonowa w Chodzieży - 1 osoba,
 • Prokuratura Rejonowa w Gostyniu - 1 osoba.

Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. W tym okresie kandydat wyłoniony w drodze konkursu będzie zatrudniony w charakterze stażysty w wymiarze pełnego etatu.

Zasady wynagradzania oraz odbywania stażu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 kwietnia 2013r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2013r., poz. 646).

Zakres zadań na docelowym stanowisku młodszego referenta w prokuraturach rejonowych obejmuje:

 1. rejestrowanie i znakowanie spraw z zakresu administracji prokuratora
 2. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych i obsługa biurowa z zakresu spraw karnych i cywilnych należących do właściwości prokuratur rejonowych
 3. przyjmowanie i ekspediowanie korespondencji
 4. udzielanie stronom procesowym informacji o biegu spraw zawisłych w prokuraturze
 5. wykonywanie przydzielonych przez Kierownika Sekretariatu zadań określonych w przepisach regulujących zakres działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Wymagania związane z docelowym stanowiskiem młodszego referenta:

 1. wykształcenie średnie
 2. ogólna znajomość systemu prawnego obowiązującego w RP
 3. umiejętność sprawnej obsługi komputera w tym oprogramowań prawniczych
 4. ogólna znajomość prowadzenia spraw z zakresu biurowości
 5. umiejętność współpracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji.

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do odbycia stażu urzędniczego w prokuraturze winna złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań, pok. 234 (II piętro) lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę I K 10/14/13 w terminie do 4 stycznia 2014r. następujące dokumenty:

 1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu z określeniem preferowanej jednostki prokuratury,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. Życiorys,
 4. Urzędowo poświadczony odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 5. Oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. 3 zdjęcia,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska na sporządzonych zgodnie z wymogami prawnymi listach kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu. Kandydat może dołączyć również oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności, kwalifikacje i posiadanie stopni naukowych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w trzech etapach:

 • I etap - wstępna selekcja ofert kandydatów pod katem spełnienia wymogów formalnych
 • II etap - praktyczny sprawdzian umiejętności
 • III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu oraz jego termin i miejsce przeprowadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu (www.poznan.po.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 (parter).

Zasady przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy zostały określone ustawą z 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 109 poz. 639 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 21 poz. 129)

Formularz kwestionariusza osobowego opublikowano na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu: kwestionariusz osobowy.

Prokurator Okręgowy w Poznaniu
KRZYSZTOF GRZEŚKOWIAK

więcej >>


2013-11-15Konkurs na kandydatów na 2 stanowiska asystenta prokuratora

OGŁOSZENIE z dnia 15 listopada 2013r. sygn. I K 117/13/13

więcej >>


2010-09-23Informacja z I posiedzenia Krajowej Rady Prokuratury

W dniu 21 września 2010 r. o godz. 14.00 w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ul. Barskiej nr 28/30, rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Krajowej Rady Prokuratury.

więcej >>


2010-05-12Zmiany w strukturze organizacyjnej Prokuratury Okręgowej

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz na podstawie Zarządzenia Prokuratura Generalnego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zmianie uległa struktura organizacyjna Prokuratury Organizacyjnej w Poznaniu.

więcej >>


2009-12-01Zmiana numeru faksu sekretariatu Prokuratora Okręgowego

Uprzejmie informuję, że z dniam 14 grudnia 2009r. zmieni się numer faksu sekretariatu Prokuratora Okregowego z dotychczasowego 061 8519 013 na 061 8852 090.więcej >>


2008-05-31Zarządzenie Nr 21/08

Zarządzenie Nr 21/08 Prokuratora Okręgowego w Poznaniu
z dnia 26 maja 2008r. w sprawie
przyjęć interesantów w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu


Na podstawie § 54 Rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2007r., Nr 169, poz. 1189)więcej >>


1 - 20
[ 15 komunikatów ]

 


Copyright (c) 2010 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu